Suomi.fi tunnistautuminen -miten se tapahtuu?

Suomi.fi- palvelu auttaa yksityishenkilöitä sekä yrittäjiä, jotka haluavat saada monenlaista tietoa tai palvelua. Suomi.fi osoitteesta löytyy näppärästi erilaisten asioiden hoitamiseen tarvittavat tiedot, toimintaohjeet sekä palvelut. Suomi.fi tunnistautuminen varmentaa, että voit olla yhteydessä erilaisten organisaatioiden kanssa, antaa ja pyytää valtuuksia tai tarkistaa omat rekisteritietosi.

Palvelun käyttöönotto on vapaaehtoista

Palvelun saa helposti otettua käyttöönsä tunnistautumalla joko pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Tämän jälkeen voi antaa suostumuksensa sähköiseen viestinvälitykseen palvelun Viestit-osiossa. Valitsemalla kohdan ’Suostun vastaanottamaan kaikki viestit ja todisteelliset tiedoksiannot sähköisesti’ antaa suostumuksensa sille, että ne julkisen hallinnon organisaatiot, jotka käyttävät Suomi.fi-viestejä, saavat luvan toimittaa viestejä, tiedoksiantoja sekä päätösasiakirjoja sähköisessä muodossa. Suostumuksen myötä henkilö ei enää saa paperista postia viranomaisilta palveluista, jotka kuuluvat Suomi.fi -viesteihin.

Palvelun käyttö on täysin vapaaehtoista aivan kuten pelikasinot netissä, joten halutessaan saa edelleen julkishallinnon viestit kirjepostin kautta, mikäli ei halua antaa suostumustaan sähköiseen viestintään.

Palveluun välitettävät tiedot riippuvat siitä, millä tunnistautumisvälineellä kirjautuminen on suoritettu.

Henkilöllisyys varmistetaan Väestötietojärjestelmän tietojen perusteella

Ihmiset

Asiointipalveluun välitetään Väestötietojärjestelmästä vain sellaiset tiedot, jotka on määritelty kunkin asiointipalvelun osalta silloin kun Suomi.fi -tunnistus on otettu käyttöön. Eri asiointipalvelut tarvitsevat erilaisia tietoja, joten nämä välitettävät tiedot vaihtelevat jonkin verran.

Tietoja, joita välitetään Väestötietojärjestelmästä asiointipalveluun, ovat mm. etunimet, sukunimi, kutsumanimi, sähköpostiosoite, kotikunta, vakituinen kotimainen osoite, vakituinen ulkomainen osoite, tieto mahdollisesta turvakiellosta sekä tieto Suomen kansalaisuudesta.

Mikäli henkilölle on Väestötietojärjestelmässä merkittynä tieto turvakiellosta, Suomi.fi -palvelu välittää tiedon turvakiellosta asiointipalvelulle, mutta turvakiellon alaiset osoitetiedot eivät välity.

Suomi.fi -palvelussa monta käyttötapaa

Suomi.fi -palvelussa on mahdollista saada tietoa sekä erilaisia palveluita moniin eri tilanteisiin yksityishenkilöille, yrityksille sekä yrityksen perustamista suunnitteleville. Palvelussa tunnistautuneena ollessaan voi myös katsella omia tietojaan erilaisissa rekistereissä, lähettää omiin tietoihinsa kohdistuvia muutospyyntöjä rekisterin ylläpitäjän ohjeiden mukaisesti, käyttää Suomi.fi-viestejä sekä valtuuksia ja käyttää julkishallinnon sähköisiä asiointipalveluita yhdellä tunnistautumisella.

Suomi.fi tunnistautuminen yrityksille tarjoaa esimerkiksi yritystoiminnan perustamiseen, työnantajuuteen sekä rahoitukseen liittyviä palveluita. Parhaiten Suomi.fi -palvelu toimii yleisimmillä selaimilla sekä niiden viimeisimmillä versioilla. Palvelua voidaan käyttää tietokoneen lisäksi myös mobiililaitteilla, kuten tableteilla ja älypuhelimilla.

Suomi.fi -viestit

Suomi.fi-viestien avulla voi turvallisesti viestiä julkishallinnon sekä muiden palvelua käyttävien organisaatioiden kanssa. Ottamalla palvelun käyttöön saa sähköisesti viestit niistä asiointipalveluista, jotka käyttävät Suomi.fi-viestejä. Näiden palvelujen määrä kasvaa koko ajan. Halutessaan voi vaivattomasti muuttaa viestien toimitustavan takaisin paperipostiksi, jos haluaakin saada viestit perinteisessä muodossa.

Suomi.fi-viestejä käyttävät organisaatiot voivat lähettää viestien liitteenä myös erilaisia päätöstietoja sekä muita dokumentteja, kuten vaikkapa laskuja. Saatu viesti voi myös olla todisteellinen tiedoksianto, joka on kuitattava vastaanotetuksi ennen kuin viestin voi avata.

Useille organisaatioille voi myös itse lähettää viestejä ja liitetiedostoja. Nämä organisaatiot ovat itse määritelleet sellaiset asiat, jotta voidaan hoitaa Suomi.fi-viestien välityksellä. Suomi.fi-viestit toimivat myös mobiililaitteilla. Käyttäjä voi ladata sovelluksen, jolloin viestit saa suoraan matkapuhelimeen.

Valtuuttaminen

Suomi.fi -valtuutuksessa yksityishenkilöt, yritykset ja erilaiset yhteisöt voivat valtuuttaa jonkun toisen hoitamaan asioita puolestaan. Valtuutus on sähköinen valtakirja, jonka tiedot tallentuvat valtuusrekisteriin. Valtuudet tarkistetaan tästä valtuutusrekisteristä, kun joku haluaa asioida toisen puolesta Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävässä palvelussa.

Ensin valitaan Suomi.fi tunnistautuminen omilla henkilökohtaisilla tunnistusvälineillä ja tämän jälkeen valitaan, kenen valtuuksiin halutaan siirtyä. Sitten valitaan valtuutettu ja ne asiat, joita he voivat hoitaa. Valtuutus on voimassa itse määrittelemänsä ajan. Valtuutta pyydettäessä se on voimassa vasta, kun valtuus on vahvistettu valtuuttajan toimesta. Mikäli yritys, yhdistys tai jokin muu yhteisö ei omatoimisesti voi valtuuttaa Suomi.fi -valtuuksissa, tällöin viranomainen voi hakemuksen perusteella rekisteröidä valtuudet.

Omat tiedot kannattaa pitää ajan tasalla

Omat tiedot kannattaa pitää ajan tasalla

Suomi.fi-rekistereistä voi nähdä, mitä tietoja julkisen hallinnon rekistereissä on kirjattuna. Kunkin rekisterin ylläpitäjä on valinnut tiedot, jotka näytetään Suomi.fi -palvelussa. Näitä rekisteritietoja ei tallenneta Suomi.fi -palveluun, ja jokainen voi nähdä ainoastaan omat tietonsa.

Omat rekisteritiedot on syytä pitää ajan tasalla. Mikäli huomaa tiedoissaan jotain virheitä, tällöin voi toimia rekisterin ylläpitäjän ohjeiden mukaan. Ohjeet ovat nähtävillä kunkin rekisterin kohdalla.

Jotta voi nähdä omat rekisteritietonsa, tulee tunnistautua Suomi.fi -palveluun. Ilman tunnistautumista voi katsoa ainoastaan rekistereiden esimerkkitietoja. Palvelussa näytetään seuraavat rekisteritiedot: Digi- ja väestötietovirasto, Maanmittauslaitos, Patentti- ja rekisterihallitus, Traficom, Eläketurvakeskus, Opetushallitus sekä PIKI-kirjastot. Asiakastiedon rekisteriä ei palvelusta löydy, joten luottotiedot pitää edelleen tarkastaa suoraan Asiakastiedosta.